INSPIRES Sp. z o. o. wraz z partnerem projektu: Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw realizuje dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 projekt pt.: Biznes to przyszłość !

Okres realizacji projektu : 01.03.2020 r. - 30.09.2021 r.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości na terenie powiatu chełmskiego (ziemski, grodzki), hrubieszowskiego, krasnostawskiego, lubartowskiego, lubelskiego (ziemski, grodzki), łęczyńskiego, parczewskiego, puławskiego, świdnickiego województwa lubelskiego poprzez założenie i funkcjonowanie 77  działalności gospodarczych przez 77 osób (46K/31M) oraz powstanie min 95 nowych miejsc pracy na terenie województwa lubelskiego do 30.09.2021 r. przez udział w kompleksowym i komplementarnym wsparciu w zakresie: wsparcia szkoleniowo-doradczego, wsparcia w postaci bezzwrotnej dotacji, wsparcia pomostowego (finansowego i doradczego).